Duurzaam transport: tips voor de logistieke sector

november 21, 2023

Duurzaam transport is een steeds belangrijker thema. Transport van goederen leidt nou eenmaal tot de uitstoot van schadelijke emissies. Hoe kan het beter? We zetten een aantal belangrijke factoren op een rij voor duurzame logistiek.

Het belang van duurzame logistiek

De transportsector maakt uiteraard veel gebruik van fossiele brandstoffen. Dat brengt uitstoot van CO2 met zich mee. Die CO2-uitstoot heeft negatieve effecten op het milieu. Daarom is het tijd voor schonere oplossingen om de uitstoot te reduceren.

Ook de politiek is druk bezig met dit onderwerp. Zo hebben bijvoorbeeld elf landen, waaronder Nederland, afgesproken dat alle nieuwe vrachtwagens en bussen vanaf 2040 uitstootvrij moeten zijn. Waarschijnlijk komen er telkens meer initiatieven en regels om de sector te verduurzamen.

Tips voor duurzaam transport

Om tot duurzaam transport te komen, is een mix van verschillende oplossingen nodig. Denk hierbij aan het brandstofverbruik, rijgewoontes van chauffeurs en CO2-compensatie. We onderscheiden vijf tips voor een duurzame transportsector:

  • Kies voor duurzame brandstoffen.
  • Train chauffeurs in het nieuwe rijden.
  • Zorg voor goed gevulde opleggers.
  • Zet in op intermodaal transport.
  • Bied CO2-compensatie aan.

Duurzaam vervoer is ook een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Reductie van schadelijke uitstoot is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. We behandelen de vijf tips hieronder in meer detail.

Kies voor duurzame brandstoffen

Fossiele brandstof is natuurlijk niet zo duurzaam. De laatste jaren komen er gelukkig steeds meer alternatieve brandstoffen op de markt. Denk hierbij aan HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil), maar natuurlijk ook aan waterstof en elektrische vrachtwagens.

Elektrische vrachtwagens

Elektrische voertuigen bieden een emissievrij alternatief voor traditionele verbrandingsmotoren. Ook het bereik van elektrische voertuigen blijft verbeteren. Dankzij technologische innovaties hoef je bij de nieuwste vrachtwagens minder vaak met de stekker in het stopcontact.

elektrische vrachtwagen

Vrachtwagens op waterstof

Waterstofbrandstofcellen vormen een andere veelbelovende weg naar schoner transport. Vrachtwagens uitgerust met waterstofbrandstofcellen wekken elektriciteit op via een chemische reactie tussen waterstof en zuurstof. Dat is natuurlijk veel duurzamer dan fossiele brandstof.

Train chauffeurs in het nieuwe rijden

Ook bij de rijgewoontes van chauffeurs valt wat te winnen op het gebied van duurzaam transport. Het is namelijk met een paar kleine aanpassingen mogelijk om een stuk efficiënter en energiezuiniger te rijden. Dit staat ook wel bekend als ‘het nieuwe rijden‘.

Minder snel optrekken en afremmen zorgt voor minder brandstofverbruik. Ook een constante snelheid, bijvoorbeeld met behulp van cruise control, zorgt voor een beter kilometerrendement. Daarnaast is het verstandig om de motor minder vaak stationair te laten draaien.

Goed voertuigonderhoud speelt ook een rol. Dit omvat regelmatige olieverversingen, vervanging van luchtfilters en bandenonderhoud. Goed opgepompte banden kunnen het brandstofverbruik verbeteren, dus het is ook aan te bevelen om de bandenspanning regelmatig te controleren.

Zorg voor goed gevulde opleggers

Rijden met een goed gevulde oplegger is natuurlijk heel zinvol. Je brengt producten waar mensen behoefte aan hebben van A naar B. Wat minder duurzaam is, is om de hele terugweg met een lege oplegger te rijden. Gelukkig is daar wat aan te doen.

Dankzij logistieke netwerken is het haalbaar om leegstand van vrachtwagens zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is zowel op nationaal als internationaal niveau mogelijk. Dat scheelt bijvoorbeeld weer een rit met een lege oplegger van Polen naar Nederland.

Iedere partner van een netwerk is actief in een gebied om zendingen op te halen en af te leveren. Vanuit een centraal punt wisselt men zendingen uit met andere partners in andere regio’s. De chauffeurs krijgen de opdrachten door en rijden zo vaker met een gevulde oplegger.

Zet in op intermodaal transport

Intermodaal transport is een andere optie die goed past in het duurzame beleid van een moderne transportonderneming. Bij intermodaal vrachtvervoer worden goederen vervoerd met verschillende vervoersmiddelen, zoals vrachtwagens, treinen en schepen. Per geval kiest men voor de optimale optie.

Intermodaal transport minimaliseert de afhankelijkheid van één enkele vervoersvorm. Bovendien kan het de totale ecologische voetafdruk verkleinen. Treinen en schepen zijn bijvoorbeeld over het algemeen zuiniger met brandstof en stoten minder verontreinigende stoffen uit per tonkilometer.

Bovendien kan intermodaal transport de drukte op de wegen helpen verminderen, omdat goederen voor transport over langere afstanden naar het spoor of de waterwegen kunnen worden overgebracht. Hierdoor blijven snelwegen beschikbaar voor efficiënter vrachtwagenvervoer over kortere afstanden.

Bied CO2-compensatie aan

Wil je duurzaam ondernemen bij logistieke bedrijven naar een nog hoger niveau tillen? Dan kun je ook overwegen om je klanten de mogelijkheid te bieden om voor volledig CO2-neutraal transport te kiezen. Je rekent dan een kleine extra bijdrage door aan de klant in ruil voor CO2-compensatie.

Deze compensatie kun je verwezenlijken door bijvoorbeeld te investeren in internationale, gecertificeerde CO₂-compensatieprojecten. Denk hierbij aan projecten die ontbossing tegengaan en nieuwe bomen aanplanten. Zo is de CO2-voetafdruk aan het einde van de rit weer uitgewist.

Stapje voor stapje naar duurzaam transport

Als alle transporteurs hun steentje bijdragen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot, dan moet duurzaamheid in de transportsector gerealiseerd kunnen worden. Een duurzame toekomst is echter geen kwestie van vandaag op morgen. Het gaat stapje voor stapje.

Door de combinatie van de vijf tips uit deze blog is er al veel winst te behalen. Met schonere brandstoffen, het nieuwe rijden, goed gevulde opleggers, intermodaal transport en CO2-compensatie komt een duurzame transportwereld weer een beetje dichterbij.

Contactformulier nieuwsbericht
Bel

Meer informatie

Buro Nomden
Helpdesk Transport
015 212 16 48
zakelijk@buronomden.nl

FacebookLinkedin
Suggestie formulier

Mogen we je iets vragen?

Heb je de informatie die je zocht kunnen vinden?

Fijn dat je gevonden hebt wat je zocht!

We wensen je nog een prettige dag!