Dienstenwijzer pensioenen

Dienstverlenings­document Pensioenvraag Werkgever


In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners
hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een
aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
  • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
  • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
  • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.


Wij kunnen u adviseren over pensioenproducten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1 Onderzoek

In kaart brengen van uw situatie

2 Advies

Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

3 Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4 Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5 Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.


Gemiddelde kosten

Advies

€ 1690

Gericht op afsluiten

€ 1450

Combinatie

€ 3140


Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

1. Onderzoek
In kaart brengen van uw situatie

We beginnen met het in kaart brengen van uw situatie en wensen. Want pas als we uw situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
  • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen

2. Advies
Welke financiële
oplossing past
bij uw situatie?

Nadat we uw situatie in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3. Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u
past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

4. Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud
U heeft een contract. Daarna
houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

  • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw (financiële) situatie en wensen.
  • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw situatie passen.
  • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.


Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten
Advieskosten€ 1690
Kosten gericht op afsluiten product€ 1450
Combinatie€ 3140

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.


Suggestie formulier

Mogen we je iets vragen?

Heb je de informatie die je zocht kunnen vinden?

Fijn dat je gevonden hebt wat je zocht!

We wensen je nog een prettige dag!