• Personeelsverzekering Buro Nomden

Personeels verzekeringen

Bescherm uw belangrijkste kapitaal, uw personeel

Overzicht personeels verzekeringen

Op deze pagina willen we u alvast een overzicht geven van de verschillende soorten personeelsverzekeringen en of deze voor u van toepassing zijn.

ANW-hiaat regeling

Met de Collectieve Anw-hiatenverzekering biedt u extra financiële zekerheid aan nabestaanden van overleden werknemers.

De ANW-hiaatverzekering is een onmisbaar onderdeel in het arbeidsvoorwaardenpakket van de werkgever. Een ANW-hiaat verzekering kan prima worden verwerkt in de secundaire arbeidsvoorwaarden. U als werkgever kunt uw medewerkers de faciliteit bieden om deel te nemen aan een collectieve ANW-hiaat verzekering.

Collectieve ongevallenverzekering

Heeft u werknemers in dienst? Dan bent u naast ondernemer ook werkgever. Er kan altijd iets gebeuren met uw werknemers. Een van uw werknemers kan een ongeval krijgen. Bovendien bent u als werkgever verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een collectieve ongevallen-verzekering kan daarbij helpen. Of zelfs verplicht zijn. Met deze verzekering krijgt u een vast bedrag als een van uw werknemers door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.

Pensioen

Het bijspaarpensioen is een prima methode voor aanvulling van de pensioenen van uw medewerkers. Daarmee profiteren uw medewerkers optimaal van het fiscaal voordeel.

Collectieve personeelsverzekering

Voor u en uw werknemers. Als werkgever kunt u goede sier maken door na te denken over collectieve personeelsverzekeringen. U kunt hierbij denken aan particuliere schadeverzekeringen en financiële diensten. Een totaalpakket waarbij het belang van zowel u als uw medewerker voorop staat!

WGA-eigenrisicodrager

Door eigenrisicodrager te worden, betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV, maar aan de verzekeraar. Wanneer u daarvoor kiest bent u verzekerd van een uitgebreide dekking en een lage stabiele premie. De duur van de eigenrisicotermijn is verlengd van 4 naar 10 jaar. Als eigenrisicodrager bent u gedurende deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit klinkt zwaar maar in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zullen de meeste re-integratie inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Komt één van uw medewerkers onverhoopt in de WGA terecht, dan betaalt uw verzekeraar de kosten van de WGA uitkering door. Buro Nomden zal u ondersteunen gedurende de eigenrisicotermijn van 10 jaar bij het vormgeven en uitvoeren van de re-integratie inspanningen, zowel inhoudelijk als op financieel gebied.

WGA-gat verzekering

Bij het ontvangen van een WGA-uitkering is een werknemer 35 tot 80% afgekeurd. Wat gebeurt er wanneer de WGA stopt, maar uw personeelslid nog niet volledig aan het werk is? Dan kan deze een loonaanvullingsuitkering ontvangen of een vervolguitkering. De vervolguitkering is laag, want deze gaat uit van het minimumloon en niet van het laatst verdiende loon. Uw werknemer krijgt dan logischerwijs te maken met een WGA-gat.

U kunt werknemers verzekeren tegen een WGA-gat, waardoor u uw inkomen alsnog aan kunt vullen tot 70% van het laatstverdiende loon. Maar let op: u kunt personeel niet voor een WGA-gat verzekeren als deze in de WIA zit.

WIA-excedent verzekering

Door de invoering van de WIA per 1 januari 2006 kunnen arbeidsongeschikte medewerkers met een enorme inkomensterugval te maken krijgen. U, als werkgever, kunt voor een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers zorgen door het sluiten van een collectieve WIA-verzekering. U biedt uw medewerkers met de WIA-verzekering inkomenszekerheid in periodes dat het tegenzit. De WIA-verzekering is dan ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.

Zakenreis verzekering Collectief

De Zakenreisverzekering Collectief is een uitgebreide verzekering voor bedrijven met meerdere zakelijke reizigers. Een uitstekende oplossing, want een gewone reisverzekering biedt geen dekking tijdens deze reizen. En als u voor iedere reiziger een aparte zakenreis verzekering moet afsluiten, betaalt u meer.

Ziekteverzuim verzekering

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

U bent als werkgever wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.
Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim wil verzekeren, zijn er twee mogelijkheden:

  • de conventionele verzekering;
  • de stop loss verzekering.

Buro Nomden kan u adviseren over de beste keuze voor uw bedrijf.

Collectieve zorgverzekering

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. De overheid heeft een wettelijk standaardpakket samengesteld. De basisverzekering kan aangevuld worden met aanvullende verzekeringen.

Professioneel advies?

Wij helpen u graag om het juiste pakket voor de fase en branche waar uw onderneming zich in bevindt. Binnen een korte periode kunnen we u het overzicht bieden dat u nog mist op verzekeringsgebied en kunnen wij u verantwoordt laten ondernemen.

Buro Nomden Delft Zuid

Klik hier voor het bekijken van onze dienstverleningsdocumenten.