Pensioenbeheer DGA: check tijdig

juni 23, 2021

Tot juli 2017 kon je als dga pensioen in eigen beheer opbouwen. Dat was fiscaal voordelig en veel dga’s kozen dan ook om die reden voor eigen beheer, niet zozeer om een goed pensioen op te bouwen. Nu deze pensioenroute niet meer bestaat, blijft wel de vraag: wat doe je nu met je pensioen? En welke opties heb je dan? Wij geven je graag advies.

Pensioen in eigen beheer vaak uitgehold

De meeste dga’s bouwden pensioen op in eigen beheer. Dit leek aantrekkelijk, maar er zat een flinke adder onder het gras. Je bv moest namelijk kapitaal reserveren voor je pensioen. Door de lage rente werd het benodigde kapitaal om de pensioenen te kunnen uitkeren steeds groter. Dat geld was er vaak niet: het pensioen was daarmee ‘uitgehold’. Zolang de bv de middelen heeft, moet het pensioen wel worden uitgekeerd. En als de bv helemaal geen vermogen meer heeft en wordt opgeheven, dan stopt de pensioenuitkering gewoon. Als alternatief kan de dga de bv opheffen en het vrijgekomen vermogen afstorten bij een professionele pensioenuitvoerder. Het meestal (veel) lagere pensioen kan dan wel levenslang worden uitgekeerd. Als de fiscus oordeelt dat er te weinig vermogen is omdat de bv niet zakelijk heeft gehandeld, dan kun je een enorme naheffing verwachten.
Bovendien kan je geen dividend meer uitkeren (de dividendklem). Eigen beheer draaide dus bij veel dga’s uit op een domper. Mede aan de hand hiervan is besloten pensioen in eigen beheer af te schaffen.

Huidige opties pensioenopbouw DGA

Wie pensioen in eigen beheer opbouwde, heeft pensioenrechten. Die zijn sinds 1 juli 2017 premievrij gemaakt. Het opgebouwde pensioen kon je tot en met 2019 om laten zetten in een oudedagsvoorziening (odv), afkopen of premievrij voortzetten. Tot 2020 bestond voor omzetting of afkopen een belastingkorting.

Wil je als DGA nu pensioen opbouwen? Dan kan dit op de volgende manieren:

  • Een pensioenregeling bij een verzekeraar afsluiten;
  • Een lijfrente afsluiten (box 1);
  • Vermogen opbouwen (in box 3);
  • Combinatie van bovenstaande opties. Daarnaast mag een dga een aanwezige odv eventueel omzetten in een toegestane lijfrente.

Pensioenregeling verzekeraar

Een dga heeft de optie om een pensioenverzekering af te sluiten bij een toegelaten pensioenuitvoerder.

In principe geldt dat zowel een uitkeringsregeling (middelloon) als premieregeling (beschikbare premie) afgesloten kan worden, net zoals voor werknemers in een collectiviteit. De praktijk leert echter dat in de markt op dit moment enkel een premieregeling wordt aangeboden voor de dga.

De dga kan zelf bepalen hoe hoog de jaarlijkse premie moet zijn (binnen de fiscale grenzen). Hierbij kan er gekozen worden voor een verzekering inclusief overlijdensdekking voor de partner en/of kinderen en premievrijstelling voor wanneer de dga arbeidsongeschikt raakt.Er wordt in deze variant doorgaans belegd volgens het lifecycle-principe. Met de lifecycle-methode wordt steeds minder risico met beleggingen genomen naarmate de pensioendatum van de dga dichterbij komt.

Lijfrente

De dga heeft net als elke werknemer een mogelijkheid om via een privé lijfrentevoorziening per jaar maximaal € 13.236,- (2021) af te kunnen storten. De fiscaal gunstige inleg wordt jaarruimte genoemd en zal jaarlijks vastgesteld moeten worden. De premie voor de lijfrente dient vanuit het netto inkomen gestort te worden en kan in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen in box 1 middels de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Indien wenselijk kan er voor eventuele partner en/ of kinderen een risicoverzekering afgesloten worden, zodat deze bij onverwachts overlijden van de dga goed verzorgd achterblijven.

Vermogen box 3

De dga kan privé-vermogen opbouwen in box 3 door te sparen en/of te beleggen. In dit geval is er echter een beperkte vrijstelling waarna over het meerdere vermogensrendementsheffing berekend wordt. Voordeel van deze optie is dat het geld flexibel zonder voorwaarden is op te nemen.

Overige aandachtspunten

Houd bij de bepaling van je keuze ook hier rekening mee:

  • Wanneer wil je met pensioen;
  • Bepaal je ambitieniveau, hoeveel inkomen heb je nodig vanaf de gewenst pensioenleeftijd;
  • Hoeveel inkomen hebben jouw nabestaanden nodig om goed verzorgd achter te blijven ingeval van jouw vroegtijdig overlijden;
  • Welk budget heb je;
  • Niet alleen pensioen is inkomen, lagere lasten zijn ook een vorm van pensioen;
  • Ook ander vermogen (huis, beleggen, sparen, erfenissen) kun je als pensioen zien;

De AOW van de overheid is zeker geen garantie. Het geld dat nu in de AOW-pot komt, is voor de mensen die nu in de AOW zitten (en dus niet voor jou).

Hoogste tijd te werken aan je pensioen

Het verdwijnen van pensioen in eigen beheer dwingt je als dga om nu echt goed over je pensioen na te denken. Als je te lang wacht, kun je geld mislopen of een pensioen krijgen dat anders is dan je eigenlijk wilt.

Contactformulier nieuwsbericht
Direct contact

Meer informatie

Contact Pensioenbeheer
Frank van Spaandonck of Paul Jenner
(015) 212 16 48
frank@buronomden.nl

FacebookLinkedin

Tekst vrij bewerkt en eerder gepubliceerd door Allianz. Buro Nomden adviseert onder andere Allianz.

Suggestie formulier

Mogen we je iets vragen?

Heb je de informatie die je zocht kunnen vinden?

Fijn dat je gevonden hebt wat je zocht!

We wensen je nog een prettige dag!