Onderstaand vind je een overzicht van personeelsverzekeringen.

ANW-hiaat regeling

Met de Collectieve Anw-hiatenverzekering bied je extra financiële zekerheid aan nabestaanden van overleden werknemers. De ANW-hiaatverzekering is een onmisbaar onderdeel in het arbeidsvoorwaardenpakket van de werkgever. Een ANW-hiaat verzekering kan prima worden verwerkt in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Jij als werkgever kan je medewerkers de faciliteit bieden om deel te nemen aan een collectieve ANW-hiaat verzekering.

Collectieve ongevallenverzekering

Heeft u werknemers in dienst? Dan ben je naast ondernemer ook werkgever. Er kan altijd iets gebeuren met je werknemers. Een van je werknemers kan een ongeval krijgen. Bovendien ben je als werkgever verplicht je als een goed werkgever te gedragen. Een collectieve ongevallen-verzekering kan daarbij helpen. Of zelfs verplicht zijn. Met deze verzekering krijg je een vast bedrag als een van uw werknemers door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.

Pensioen

Wat is pensioen? Pensioen is het inkomen dat je ontvangt vanaf het bereiken van jouw pensioenleeftijd. Dit inkomen bouw je op tijdens je werkzame leven. Het vervangt het salaris dat je krijgt als je nog werkt.

De drie pijlers van het pensioen. In het pensioen maken we onderscheid tussen drie pijlers:

  • De eerste pijler is je basispensioen, in Nederland AOWDit is een minimumuitkering die je ontvangt vanaf de datum waarop je jouw AOW-leeftijd bereikt. Woon of werk je in Nederland? Dan ben je tot aan de voor jou geldende AOW-leeftijd verzekerd voor de AOW
  • De tweede pijler is het aanvullend pensioen of werkgeverspensioenDit is een aanvulling op de basisuitkering van het AOW-pensioen. Je bouwt aanvullend pensioen op wanneer je als werknemer in dienst bent bij een werkgever en er pensioenpremie betaald wordt.
  • De derde pijler bestaat uit alles wat je zelf doet om extra pensioen te sparen. Extra pensioen spaar je voor een hogere pensioenuitkering of om eerder te stoppen met werken.

WGA-eigenrisicodrager

Door eigenrisicodrager te worden, betaal je geen gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV, maar aan de verzekeraar. Wanneer u daarvoor kiest bent u verzekerd van een uitgebreide dekking en een lage stabiele premie. De duur van de eigenrisicotermijn is verlengd van 4 naar 10 jaar. Als eigenrisicodrager ben je gedurende deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit klinkt zwaar maar in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zullen de meeste re-integratie inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Komt één van uw medewerkers onverhoopt in de WGA terecht, dan betaalt de verzekeraar de kosten van de WGA uitkering door.

WGA-gat verzekering

Bij het ontvangen van een WGA-uitkering is een werknemer 35 tot 80% afgekeurd. Wat gebeurt er wanneer de WGA stopt, maar uw personeelslid nog niet volledig aan het werk is? Dan kan deze een loonaanvullingsuitkering ontvangen of een vervolguitkering. De vervolguitkering is laag, want deze gaat uit van het minimumloon en niet van het laatst verdiende loon. Uw werknemer krijgt dan logischerwijs te maken met een WGA-gat. Je kan werknemers verzekeren tegen een WGA-gat, waardoor je inkomen alsnog aan kunt vullen tot 70% van het laatstverdiende loon. Maar let op: Je kunt personeel niet voor een WGA-gat verzekeren als deze in de WIA zit.

WIA-excedent verzekering

Met de WIA Excedent verzekering vul je het inkomen van uw medewerker aan tot een vast percentage van zijn salaris. Deze verzekering is bedoeld voor medewerkers met een hoger inkomen. Want met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot het maximum dagloon oftewel het gemaximeerde loon (2019: € 55.927,=). De WIA Excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Zakenreisverzekering Collectief

De Zakenreisverzekering Collectief is een uitgebreide verzekering voor bedrijven met meerdere zakelijke reizigers. Een uitstekende oplossing, want een gewone reisverzekering biedt geen dekking tijdens deze reizen. En als je voor iedere reiziger een aparte zakenreisverzekering moet afsluiten, betaal je meer.

Ziekteverzuimverzekering

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Je bent als werkgever wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.
Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim wil verzekeren, zijn er twee mogelijkheden:

  • de conventionele verzekering;
  • de stop loss verzekering.
  • Buro Nomden kan je adviseren over de beste keuze voor uw bedrijf.

Collectieve Zorgverzekering

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. De overheid heeft een wettelijk standaardpakket samengesteld. De basisverzekering kan aangevuld worden met aanvullende verzekeringen. Buro Nomden heeft met diverse verzekeraars collectiviteiten afgesloten. Vraag ons naar de mogelijkheden.