Onderstaand vind je een overzicht van de rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: door een onhandigheid beschadig je een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op.

Werkgeversaansprakelijkheid.

De verzekering dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor je personeel en andere personen die onder uw regie werken. Verkeersongelukken met een motorrijtuig zijn hiermee niet verzekerd. Daarvoor is een aparte verzekering nodig. Voor vermogensschade die je veroorzaakt bij een opdrachtgever heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: je geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draag je verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Je besluiten of die van je medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. En je kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op je privévermogen. Met de bestuurdersaansprakelijk­heidsverzekering bescherm je je tegen deze aansprakelijkheid, zodat je privévermogen buiten schot blijft.

Milieuschadeverzekering

De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Hiervoor bestaat een wettelijke saneringsplicht.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Voor beroepsvervoerders is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Je kan immers aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen die je voor anderen vervoert. Schade kan ontstaan onderweg, tijdens het laden en lossen of tijdens op- en overslag. Met een vervoerders-aansprakelijkheidsverzekering (of transportaansprakelijkheidsverzekering) ga je goed verzekerd de weg op. Buro Nomden kan u van meer informatie en advies voorzien.

Wegam / Wegas verzekering

Werkgevers kunnen een hoge claim tegemoet zien wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeluk tijdens het werk.  Niet alleen ben je vergoedingsplichtig voor de letselschade, maar ook voor de materieele schade. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt deze schade doorgaans niet, De Wegam en Wegas polissen bieden daarvoor dekking.

Rechtsbijstandverzekering

Als ondernemer heb je te maken met risico’s. Deels gewoon een onderdeel van het vak, maar daarom niet minder belangrijk om het de nodige risico’s goed af te dekken. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt u juridische ondersteuning op dit vlak en zorgt datje sterker staat bij eventuele conflicten. Of dat dit nu is met een medewerker, een leverancier die zijn afspraken niet nakomt of de verhuurder van uw bedrijfspand.