Onderstaand vind je een overzicht van  brand- en bedrijfsschadeverzekeringen.

Bedrijfsschadeverzekering

Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt je misgelopen nettowinst, de vaste kosten én de extra kosten voor bijvoorbeeld vervangende apparatuur. De verzekering keert uit zolang het omzetverlies voortduurt. Er is een gelimiteerde uitkeringsduur van 52 of 104 weken.

CAR/Montageverzekering

Een CAR-verzekering is een verzekering die schade dekt welke wordt veroorzaakt door bouw- en verbouwzaamheden. Of dit nu voor de duur van één bouwproject is, of voor alle projecten het hele jaar door. Zo ben je verzekerd tegen schade tijdens het werk op de bouwplaats, ook tijdens de onderhoudstermijn.

Montageverzekering verzeker je de schade die ontstaat tijdens montage- en installatieprojecten. Of dit nu voor de duur van één project is (aflopende montageverzekering). Of voor al uw projecten het hele jaar door (doorlopende montageverzekering). Buro Nomden kan je adviseren.

Computer- elektronicaverzekering

Computers, laptops en andere elektronica. Als bedrijf kun je nauwelijks zonder. Bij beschadiging of diefstal ervan kan je bedrijf zomaar komen stil te liggen. Deze verzekering keert geld uit zodat je jouw apparatuur snel kunt vervangen of repareren.

Eigen vervoerverzekering

Vervoer je regelmatig spullen met je eigen auto’s? Dan kan een eigen vervoerverzekering handig zijn. Deze verzekering is bedoeld voor spullen die je met eigen vervoermiddelen vervoert, voor uw rekening en risico. Dat kunnen spullen zijn die je nodig hebt voor uw bedrijf, maar ook goederen die je verkoopt.

Gebouwenverzekering

Als ondernemer heb je ruimte nodig voor je onderneming. Het kopen van een bedrijfspand kan een goede investering voor de toekomst zijn. Dat kan veel voordelen hebben, maar je hebt ook verantwoordelijkheid als eigenaar van een gebouw. Bovendien kan een schade aan uw bedrijfsgebouw grote gevolgen hebben. Met een gebouwenverzekering ben je verzekerd tegen schade aan je gebouw.

Inventaris/goederenverzekering

Met een Inventaris- en goederenverzekering ben je verzekerd tegen schade aan je inventaris en goederen. Inventaris is alles wat je gebruikt om je bedrijf of beroep uit te oefenen. Met de goederenverzekering verzeker je tegen schade aan je bedrijfsgoederen. En goederen zijn alle handelswaar van je bedrijf, zoals de eind- en grondstoffen.

Cyberverzekering

Cyberrisico’s zijn risico’s die te maken hebben met automatisering en digitalisering. Cybercriminaliteit kan iedereen overkomen. Zo blijkt dat met name het handelen (zoals openen van verkeerde bijlagen) van eigen personeel, maar ook het falen van het systeem of de firewall veel datalekken en cybercrime oplevert. Ook bedrijven die in de zogenaamde Cloud werken lopen hier risico. Zij blijven namelijk eindverantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens. Deze risico’s kunnen leiden tot financiële schade en ongemak voor de eigen organisatie en tot aansprakelijkheidsclaims. Buro Nomden kan een advies op maat voor je maken.

Glasverzekering

De glasverzekering bedrijven is bestemd voor eigenaren en huurders van winkels, kantoren en andere bedrijfspanden. De glasverzekering vergoedt breuk van ruiten door vrijwel alle oorzaken alsmede de plaatsingskosten en noodvoorzieningen. Daarnaast is er ook dekking voor schade aan glazen vitrines en toonbanken. Je hebt tevens de mogelijkheid om speciaal glas zoals windschermen, gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren.

Motorrijtuigenverzekering

Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens… Voor alle motorrijtuigen is een WA-verzekering verplicht. Daarmee verzeker je de aansprakelijkheid die voortvloeit uit deelname aan het verkeer.

Naast de wettelijke aansprakelijkheid kan je je bedrijfsvoertuigen ook verzekeren tegen alle andere denkbare vormen van schade verzekeren. Brand, diefstal, joyriding, botsingen met dieren, ruitbreuk… Buro Nomden helpt je graag om verschillende verzekeraars te vergelijken en te adviseren welke verzekering te het beste bij je onderneming past.

Reconstructiekosten

Als je bijvoorbeeld brand- of waterschade lijdt, is de kans groot dat ook je administratie verloren gaat. Dit kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. De reconstructieverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om je administratie in oude staat te herstellen. Het gaat hier dus niet om schade aan de inrichting van je kantoor zelf.

Goederentransportverzekering

Met een Goederentransportverzekering dek je materiële schade aan handelsgoederen, gereedschap en onderdelen tijdens het transport. Je kan deze transportverzekering afsluiten voor eenmalige transporten of voor doorlopend goederentransport. We stemmen de goederentransport-verzekering volledig af op uw vervoer.

Werkmaterieelverzekering

De werkmaterieelverzekering is een complete verzekering voor al je werk- en landmaterieel. De werkmaterieelverzekering kunt u samenstellen uit diverse dekkingen zoals WA, Beperkt Casco en Volledig Casco.