Het is van het grootste belang dat u regelmatig uw verzekeringspolissen laat controleren en zonodig aanpast aan nieuwe situaties en eisen. Uw auto, huis en inboedel zijn aan veranderingen onderhevig. Ook uw gezondheid, uw oudedagsvoorziening en uw toekomstperspectieven kunnen in de loop der tijd veranderen. Bijstellen en beheren van de verzekeringen is dus noodzaak.

Onze producten en diensten:

Vanzelfsprekend stemmen wij onze bedrijfsadviezen af op de grootte van uw firma, het personeelsbestand, investeringen etc.

Zie ook onze dienstverleningsdocumenten:

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden Buro Nomden v2015.1 van toepassing.