• cybercrime verzekering Buro Nomden Delft

Cyber verzekering

We leven steeds meer in een digitale wereld. Dit staat gelijk aan nieuwe mogelijkheden, maar ook aan nieuwe risico’s. Wij zorgen dat u zich verzekerd hebt tegen deze risico’s.

Wat zijn de grootste cyber risico’s?

Cyberrisico’s zijn risico’s gerelateerd aan digitalisering en automatisering. Met name het handelen (zoals openen van verkeerde bijlagen) van eigen personeel en het falen van het systeem of de firewall leveren veel datalekken en cybercrime op. Ook bedrijven die in de zogenaamde Cloud werken lopen hier risico. U blijft namelijk nog wel eindverantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens. Deze risico’s kunnen leiden tot financiële schade en ongemak voor uw organisatie en tot aansprakelijkheidsclaims.

Cyber security verzekering buro nomden Delft

De risico’s voor uw onderneming