• Rechtsbijstandverzekering nomden
  • Werkgeversverzekering Buro Nomden

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid

Bescherm uw onderneming tegen schade komend uit bedrijfs- of persoonlijke conflicten.

Overzicht soorten Rechts- en Aansprakelijkheids verzekeringen

Onderstaand vindt u een overzicht van de recht en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Algemene aansprakelijkheid

De algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt uw onderneming tegen financiële aanspraken. De algemene aansprakelijkheidsverzekering bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en het toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt rechtstreeks de schade die opdrachtgevers lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van uw kant.

Bestuurders en commissarissen

De verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daden, nalatigheid en andere vormen van wanprestatie van bestuurders en commissarissen en biedt daarnaast dekking voor verweer- en proceskosten.

Milieuschade

De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook omliggende locaties meeverzekerd.

Vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het risico van diefstal, bederf of brand tijdens transport. Of een vervoerder aansprakelijk is, is o.a. afhankelijk van contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen. De verzekering is een absolute noodzaak voor transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of voor bedrijven die het transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

Werkgeversaansprakelijkheid

U bent als werkgever aansprakelijk voor schade die uw medewerker zou kunnen lijden ten gevolge van een mogelijk ongeval tijdens het maken van een dienstrit. De schade die de bestuurder zélf oploopt, wordt niet vergoed door de WA-verzekering van de auto. Ook de aansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf dekt deze schade niet. Deze schade omvat zowel de zaakschade (kleding, eigen motorrijtuig) als letselschade. Indien een medewerker ten gevolge van een ongeval tijdens een dienstrit arbeidsongeschikt raakt bent u als werkgever aansprakelijk voor de gederfde inkomsten. Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering dekt het financiële risico dat dit met zich meebrengt.

_Wegam/Wegas

Sinds 2001 is bepaald dat werknemers hun werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor letselschade en zaakschade na een verkeersongeval tijdens werkuren. De standaard AVB-verzekering dekt deze aansprakelijkheid niet, dit betekent dus een risico voor de werkgever.

De Wegam (soms ook Wegas genoemd)-verzekering, is hier de oplossing voor. De Wegam/Wegas dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer, wanneer deze een ongeval heeft terwijl hij/zij zakelijk reist en daarbij schade en/of letsel oploopt.

_Rechtsbijstandverzekering

Iedere ondernemer loopt op een bepaald moment op tegen juridische vragen waar hij of zij zelf geen antwoord op heeft. Op die momenten doet u een beroep op juridische experts, vaak met een hoog prijskaartje. Met een rechtsbijstandverzekering dekt u zich in tegen deze niet te voorspellen kosten.

Professioneel advies?

Wij helpen u graag om het juiste pakket voor de fase en branche waar uw onderneming zich in bevindt. Binnen een korte periode kunnen we u het overzicht bieden dat u nog mist op verzekeringsgebied en kunnen wij u verantwoordt laten ondernemen.

Buro Nomden Delft Zuid

Klik hier voor het bekijken van onze dienstverleningsdocumenten.