• Hypotheek Buro Nomden

Woonverzekeringen

Bescherm uw huis tegen schade van buitenaf en binnen in huis.

Overzicht soorten verzekeringen voor om en in de woning

Op deze pagina willen we u alvast een overzicht geven van de verschillende woonverzekeringen. Graag bespreken we persoonlijk met u welke voor u van toepassing zijn.

Wij bieden totaalpakketten aan voor de onderstaande verzekeringen, zodat u in één keer goed gedekt bent. Neem voor de mogelijkheden graag even contact op.

Aansprakelijkheid

Het kan gebeuren dat u het huis of de spullen van een ander beschadigt. U kunt in een dergelijk geval te maken krijgen met schadeclaims. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt in zo’n geval de kosten van deze claims.

Inboedel

Met onze inboedelverzekering zijn o.a. diefstal, vernieling, brand, waterschade, schroei- en smeltschade aan uw inboedel volledig gedekt. Dat geldt ook voor extra voorzieningen die u aan uw woning heeft aangebracht. Zelfs als er spullen van anderen in uw woning staan, zijn die meeverzekerd. Ten dele is de inboedel ook verzekerd op een ander adres dan uw woonadres. Bovendien is er, tot een bepaald maximum, dekking voor gereedschappen en materialen die u voor uw beroep in uw woning heeft.

Kostbaarheden

Een kostbaarhedenverzekering biedt u de uitgelezen mogelijkheid om uw inboedelverzekering aan te vullen. Deze verzekering dekt schade, verlies of diefstal, eventuele expertisekosten en bereddingskosten. Te denken valt aan juwelen, kunst, sieraden en andere collecties, verzamelingen en overige kostbare zaken.

Woonhuis

Met onze woonhuisverzekering is uw woning onder andere verzekerd tegen schade die wordt veroorzaakt door brand, storm of inbraak. Bijgebouwen, kelders en terreinafscheiding rekenen wij tot uw woning en zijn daarom meeverzekerd. Ook de fundering is standaard meeverzekerd.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies en hulp biedt bij juridische problemen. Wanneer u bijvoorbeeld wordt ontslagen omdat uw bedrijf gaat reorganiseren. Of als u er niet uit komt bij een ongeluk in het verkeer met de andere partij. Dan is het belangrijks dat u iemand kunt contacteren om hulp, iemand die weet wat uw rechten en plichten zijn.

Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van deze rechtsbijstand.

Professioneel advies?

Wij helpen u graag om het juiste pakket voor de fase en branche waar uw onderneming zich in bevindt. Binnen een korte periode kunnen we u het overzicht bieden dat u nog mist op verzekeringsgebied en kunnen wij u verantwoordt laten ondernemen.

Buro Nomden Delft Zuid