De strategie van Buro Nomden bv is gericht op een financieel, solvabel gezond houden van het bedrijf en onze klanten.

Met name richten wij ons op stabiliteit en continuïteit van klantrelatie en onderneming. Wij werken aan een langdurige relatie, waarbij wij de belangen van de klant centraal houden en dat er bij de advisering wordt gestreefd naar een gezonde financiële balans, op de lange termijn.

Er dienen doorlopende maatregelen genomen te worden om de samenwerking ( tussen klant en onze vennootschappen, aanbieders, risicodragers en con-collega’s soepeler en beter te laten verlopen.

Hieronder treft u ons contact formulier aan, hierdoor is het sneller en effectiever communiceren.

Contactformulier