Buro Nomden bv heeft een samenwerkingsverband met ons zusterbedrijf KLG Nomden Assuradeuren bv.

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid van ons bemiddelingsbedrijf

Wij werken nauw samen met KLG Nomden Assuradeuren bv. Wij hebben ervoor gekozen om het advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Ongebonden selectieve bemiddeling houdt in dat indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrende premie tot stand kan komen bij KLG Nomden Assuradeuren bv, wij de verzekering bij voorkeur zullen onderbrengen bij dit volmachtbedrijf. Met deze werkwijze houden wij de regie bij het acceptatieproces, de polisopmaak, premie-incasso en schade-afwikkeling in eigen handen, waarbij het klantbelang voorop staat.

Hierbij treft u de dienstenwijzers van ons kantoor aan. In dit document geven wij informatie over onder andere: algemene gegevens, openingstijden, informatie over de dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

reader_128[1]Met Adobe Acrobat kunt u de documenten bekijken of printen. Hiervoor moet het programma wel geïnstalleerd zijn op uw pc. Beschikt u niet over de benodigde Acrobat Reader Software, dan kunt u deze hier gratis downloaden.