Zorg en Inkomen

Onderstaand vindt u een overzicht van de zorg en inkomensverzekeringen.

Collectieve ongevallen

Met een collectieve ongevallenverzekering verzekert u uw medewerkers (of de nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden.

WGA-eigenrisicodrager

Door eigenrisicodrager te worden, betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV, maar aan de verzekeraar. Wanneer u daarvoor kiest bent u verzekerd van een uitgebreide dekking en een lage stabiele premie. De duur van de eigenrisicotermijn is verlengd van 4 naar 10 jaar. Als eigenrisicodrager bent u gedurende deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit klinkt zwaar maar in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zullen de meeste re-integratie inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Komt één van uw medewerkers onverhoopt in de WGA terecht, dan betaalt uw verzekeraar de kosten van de WGA uitkering door. Buro Nomden zal u ondersteunen gedurende de eigenrisicotermijn van 10 jaar bij het vormgeven en uitvoeren van de re-integratie inspanningen, zowel inhoudelijk als op financieel gebied.

Verzuimmanagement

Buro Nomden Assuradeuren heeft een samenwerkingsverband met Assist Verzuim.

Assist Verzuim is een specialist in verzuimbegeleiding en verzuimpreventie. Door de unieke mix van vaardigheden en competenties bij hun medewerkers kunnen zij elke klant maatwerk bieden in het kader van verzuimbegeleiding. Zie hun website voor nadere informatie:www.assistverzuim.nl