Stimuleren Personeelsbinding

Onderstaand vindt u een overzicht van verzekeringen die uw personeel kunnen

Collectieve personeelsverzekering

Voor u en uw werknemers. Als werkgever kunt u goede sier maken door na te denken over collectieve personeelsverzekeringen. U kunt hierbij denken aan particuliere schadeverzekeringen en financiële diensten. Een totaalpakket waarbij het belang van zowel u als uw medewerker voorop staat!

Bijspaarpensioenregeling

Het bijspaarpensioen is een prima methode voor aanvulling van de pensioenen van uw medewerkers. Vaak wordt deze pensioenvorm gecombineerd met de spaarloonregeling. Daarmee profiteren uw medewerkers optimaal van het fiscaal voordeel.

Levensloopregeling/vitaliteitsregeling

Een levensloopregeling is voor onbetaald verlof, vervroegd pensioen of aanvullend pensioen. Je kunt het geld dat je hiervoor opzij hebt gezet dus niet voor andere doelen gebruiken. Ook niet als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt.

Nieuwe deelnemers kunnen zich niet meer aanmelden voor de levensloopregeling. In 2013 wordt de levensloopregeling vervangen door de vitaliteitsregeling. Voor mensen die al in het bezit zijn, geldt nu een overgangsregeling.

Wilt u hier meer informatie over, neemt u dan contact met ons op.