Wonen

Onderstaand vindt u een overzicht van de woonverzekeringen. Mist u een verzekering? Neemt u dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid

Het kan gebeuren dat u het huis of de spullen van een ander beschadigt. U kunt in een dergelijk geval te maken krijgen met schadeclaims. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt in zo’n geval de kosten van deze claims.

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier 2011

Inboedel

Met onze inboedelverzekering zijn o.a. diefstal, vernieling, brand, waterschade, schroei- en smeltschade aan uw inboedel volledig gedekt. Dat geldt ook voor extra voorzieningen die u aan uw woning heeft aangebracht. Zelfs als er spullen van anderen in uw woning staan, zijn die meeverzekerd. Ten dele is de inboedel ook verzekerd op een ander adres dan uw woonadres. Bovendien is er, tot een bepaald maximum, dekking voor gereedschappen en materialen die u voor uw beroep in uw woning heeft.

Productwijzer Inboedelverzekering 2011

Kostbaarheden

Een kostbaarhedenverzekering biedt u de uitgelezen mogelijkheid om uw inboedelverzekering aan te vullen. Deze verzekering dekt schade, verlies of diefstal, eventuele expertisekosten en bereddingskosten. Te denken valt aan juwelen, kunst, sierraden en andere collecties, verzamelingen en overige kostbare zaken.

Woonhuis

Met onze woonhuisverzekering is uw woning onder andere verzekerd tegen schade die wordt veroorzaakt door brand, storm of inbraak. Bijgebouwen, kelders en terreinafscheiding rekenen wij tot uw woning en zijn daarom meeverzekerd. Ook de fundering is standaard meeverzekerd.

Productwijzer Opstalverzekering 2011

reader_128[1]Met Adobe Acrobat kunt u de documenten bekijken of printen. Hiervoor moet het programma wel geïnstalleerd zijn op uw pc. Beschikt u niet over de benodigde Acrobat Reader Software, dan kunt u deze hier gratis downloaden.