Leven

Onderstaand vindt u een overzicht van de levensverzekeringen. Mist u een verzekerng? Neemt u dan contact met ons op.

Banksparen

Sinds 2008 is er een nieuwe mogelijkheid om met belastingvoordeel te sparen voor uw pensioen of voor de aflossing van uw hypotheek. Voor banksparen gelden vergelijkbare fiscale voordelen als voor de lijfrenteverzekering (banksparen voor pensioen) en voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (banksparen voor aflossing hypotheek).

DGA en pensioenopbouw

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) gelden speciale pensioenregels en mogelijkheden vanwege diens dubbele positie als werknemer en als eigen baas. Zo is het mogelijk uw pensioenaanspraken binnen uw eigen onderneming (in eigen beheer) onder te brengen of uw pensioen te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering bouwt u een bedrag op dat aan het eind van de looptijd wordt uitgekeerd. De opbouw vindt plaats door (maandelijks) premies in te leggen of door een koopsom te storten. De uitkering valt in box 3, wat betekent dat u jaarlijks 1,2% belasting betaalt over de gemiddelde waarde van de verzekering. Alleen voor bepaalde verzekeringen die al op 14 september 1999 gesloten waren, gelden andere fiscale regels en kan er geprofiteerd worden van een vrijstelling.

Levensverzekering

Met een levensverzekering zorgt u voor aanvullende inkomsten in een periode dat u dat nodig heeft. Er zijn diverse vormen van levensverzekeringen. Onze adviseurs informeren u graag over de diverse vormen en helpen u graag verder.

Lijfrenteverzekering

Bij een lijfrenteverzekering worden uw premies belegd, bijvoorbeeld in obligaties, beleggingsfondsen en individuele aandelen. U kunt zo gedurende de looptijd een mooi kapitaal opbouwen. Als dat uitgekeerd wordt, moet u hiervoor een zogenaamde lijfrente kopen. U ontvangt dan periodieke uitkeringen die uw inkomen of dat van uw nabestaanden aanvullen. U heeft de keuze uit diverse lijfrenteverzekeringsvormen.

Productwijzer Direct ingaande lijfrente 2011

Pensioenregeling

Buro Nomden bv beheert uw pensioen zodat u snel kunt zien hoe uw pensioenregeling eruit ziet en of deze nog aan uw verwachtingen voldoet. Wij helpen u graag met deskundig en betrouwbaar advies.

ZZP en pensioenopbouw

Als zelfstandig ondernemer bent u gewend beslissingen en maatregelen te nemen die passen binnen de doelstellingen van uw bedrijf en die de continuïteit van uw onderneming zeker stellen. Maar ook privé wilt u voor continuïteit zorgen zodat u voldoende inkomen heeft op het moment dat u met pensioen gaat. Daarbij kunt u grotendeels zelf bepalen hoe u uw oudedagsvoorziening wilt regelen. Voor uw pensioenopbouw heeft u drie mogelijkheden: deelname aan de oudedagsreserve, het gebruik van de jaarruimte en inhaalruimte en de winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst).

reader_128[1]Met Adobe Acrobat kunt u de documenten bekijken of printen. Hiervoor moet het programma wel geïnstalleerd zijn op uw pc. Beschikt u niet over de benodigde Acrobat Reader Software, dan kunt u deze hier gratis downloaden.