Wijze van beloning
De kosten van onze dienstverlening worden sinds allerlei wetswijzigingen via verscheidene beloningsvormen gefinancierd.
Bij de meeste schade- en zorgverzekeringen (exclusief arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers/AOV) en financieringen is dit provisie die wij van de betreffende verzekeraar ontvangen.
Voor hypotheken, levens- en uitvaartverzekeringen, AOV’s, woonlastenbeschermers en pensioenen is het wettelijk verboden om provisie, bonussen of andere vormen van beloning te ontvangen van de aanbieder waar u deze producten via ons afsluit. Daarom zullen wij altijd vooraf met u communiceren wat de kosten zijn van onze dienstverlening. Normaliter werken wij daarbij met vaste prijzen voor het gehele advies-, vergelijkings-,  bemiddelings- en beheerstraject. In bijzondere situaties of op uw verzoek kunnen wij in plaats van een vaste prijs ook tegen uurloon werken.
Al onze medewerkers hebben een vast salaris en ontvangen derhalve geen provisie als zij u een bepaald product adviseren.
Wij verwijzen u verder naar de Dienstenwijzer Buro Nomden bv.
reader_128[1]Met Adobe Acrobat kunt u het document bekijken of printen. Hiervoor moet het programma wel geïnstalleerd zijn op uw pc. Beschikt u niet over de benodigde Acrobat Reader Software, dan kunt u deze hier gratis downloaden.